1. biz.net.ua
  2. /
  3. Статті про бізнес
  4. /
  5. Договір на створення сайту зразок

Договір на створення сайту зразок

Договір на створення сайту зразок

Договір на створення сайту зразок – це доступний договір котрий можна використовувати при створенні сайту та надання аналогічних послуг. До договору треба додавати технічне завдання або форму замовлення сайту з побажаннями клієнта. Договір на створення сайту може використовуватися як між юридичними або фізичними особами.

Договір на створення сайту

Між _______________________________________________ (надалі зазначається як “Клієнт”), з однієї сторони, та _______________________________________________ (надалі зазначається як “Розробник”), з іншої сторони, укладено цей договір на наступних умовах:

1. Предмет договору:

1.1 Клієнт замовляє, а Розробник зобов’язується створити вебсайт згідно з технічним завданням, що додається до цього договору.

2. Обов’язки сторін:

2.1 Клієнт зобов’язується:

  • Надати всю необхідну інформацію та матеріали для створення вебсайту.
  • Провести аналіз та підтвердити дизайн та функціонал вебсайту.
  • Оплатити Розробнику вартість робіт, згідно з умовами цього договору.

2.2 Розробник зобов’язується:

  • Створити вебсайт відповідно до технічного завдання та вимог Клієнта.
  • Забезпечити технічну підтримку та усунення недоліків вебсайту протягом обумовленого часу.
  • Дотримуватися конфіденційності щодо усіх інформаційних матеріалів, що надаються Клієнтом.

3. Ціна та оплата:

3.1 Вартість створення вебсайту складає ____________________________ (сума прописом та цифрами) і повинна бути сплачена Клієнтом відповідно до умов, вказаних у пункті 4 цього договору.

3.2 Оплата здійснюється у наступних термінах: ______________________ (указати терміни та спосіб оплати).

4. Умови та строк дії договору:

4.1 Цей договір набирає чинності з моменту підписання сторонами та діє до повного виконання всіх зобов’язань.

4.2 Сторони можуть домовитися про зміни або доповнення до цього договору шляхом письмової угоди обох сторін.

5. Відповідальність сторін:

5.1 Кожна зі сторін несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань згідно з умовами цього договору.

6. Заключні положення:

6.1 Усі зміни та доповнення до цього договору повинні бути письмово затверджені обома сторонами.

6.2 У випадку суперечки між умовами цього договору та будь-яких інших угод між сторонами, перевага надається умовам цього договору.

Укладено в _______ примірників, кожен з яких має рівну юридичну силу.

Клієнт: _________________________

Розробник: _________________________

Дата: _________________________

Створено у 2023 році вебстудією site-line.com.ua

Ми також можемо зробити повноцінний сайт або інтернет-магазин.  Є готові рішення та можливо розробка індивідуально під-ключ.

Співпраця: info@site-line.com.ua Або Telegram

Інші цікаві проєкти:

buduemosami.org.ua

avtoviki.org.ua

userua.org.ua

Фото в статтях узяті з сайту www.freepik.com